Prisliste

Kongsberg Musikkteater har en tredelt prisstruktur for utleie. Priser for lokalt kulturliv gjelder for øvelse og forestillinger hvor aktørene selv står for fremføring.
Lokale festivaler inngår også under denne priskategorien.

For detaljer om våre utleiepriser, se under den enkelte kategori.