Prisliste

Kongsberg Musikkteater har en tredelt prisstruktur for utleie. Priser for lokalt kulturliv gjelder for øvelse og forestillinger hvor aktørene selv står for fremføring.
Lokale festivaler inngår også under denne priskategorien.

For detaljer om våre utleiepriser, se under den enkelte kategori.

Lokalt kulturliv

Musikkteateret:
Arrangement inkl. basis teknikk og oppsett: 5 690 ,-
Arrangement dagtid mandag-fredag pr. time over 5t: 1 138,-
Teknikkpakke lyd/lys/AV – micro, pr. arr/dag: 1 350,-
Teknikkpakke lyd/lys/AV – liten, pr. arr/dag: 2 685,-
Teknikkpakke lyd/lys/AV – middels, pr. arr/d: 5 400,-
Teknikkpakke lyd/lys/AV – stor, pr. arr/dag: 10 850,-
Teknikkpakke lyd/lys/AV – super: Etter avtale
Bilde/filmvisningspakker: Fra 1 600,-
Tillegg for «flatt gulv» – uten amfi (ved tilgj.): 1 135,-

Sølvsalen:
Arrangement inkl. basis teknikk og oppsett: 2 280,-
Arrangement dagtid mandag-fredag pr. time over 5t: 570,-
Teknikkpakke lyd/lys/AV – liten, pr. arr/dag: 825,-
Teknikkpakke lyd/lys/AV – middels, pr. arr/d: 1 340,-
Teknikkpakke lyd/lys/AV – stor, pr. arr/dag: 2 200,-
Teknikkpakke lyd/lys/AV – super: Etter avtale
Bilde/filmvisningspakker: Fra 1 135,-

Tillegg for «flatt gulv» – uten amfi (ved tilgj.): 310,-

Arrangementsavgift pr besøkende: 13,-
Teknikere, øvrig utsyr og annet etter nærmere avtale.

Ikke-kommersielle

Musikkteateret:
Arrangement inkl. basis teknikk og oppsett: >15 500,-
Arrangement dagtid mandag-fredag pr. time over 5t: >2 170,-
Teknikkpakke lyd/lys/AV – micro, pr. arr/dag: 2 690,-
Teknikkpakke lyd/lys/AV – liten, pr. arr/dag: 5 270,-
Teknikkpakke lyd/lys/AV – middels, pr. arr/d: 10 850,-
Teknikkpakke lyd/lys/AV – stor, pr. arr/dag: 16 000,-
Teknikkpakke lyd/lys/AV – super: Etter avtale
Bilde/filmvisningspakker: Fra 2 700,-
Tillegg for «flatt gulv» – uten amfi (ved tilgj.): 2 170,-

 

Sølvsalen:
Arrangement inkl. basis teknikk og oppsett: 3 715,-
Arrangement dagtid mandag-fredag pr. time over 5t: 1 490,-
Teknikkpakke lyd/lys/AV – liten, pr. arr/dag: 1 850,-
Teknikkpakke lyd/lys/AV – middels, pr. arr/d: 2 900,-
Teknikkpakke lyd/lys/AV – stor, pr. arr/dag: 5 500,-
Teknikkpakke lyd/lys/AV – super: Etter avtale
Bilde/filmvisningspakker: Etter avtale fra 2 700,-
Tillegg for «flatt gulv» – uten amfi (ved tilgj.): 620,-

Arrangementsavgift pr besøkende: 16,-
Billettering inkl. synliggjøringspakke: 30,-
Teknikere, øvrig utsyr og annet etter nærmere avtale.

Ordinære leietakere

Musikkteateret:
Arrangement inkl. basis teknikk og oppsett: 26 500,-
Arrangement dagtid mandag-fredag pr. time over 5t: 5 300,-
Teknikkpakke lyd/lys/AV – micro, pr. arr/dag: 5 700,-
Teknikkpakke lyd/lys/AV – liten, pr. arr/dag: 16 000,-
Teknikkpakke lyd/lys/AV – middels, pr. arr/d: 21 200,-
Teknikkpakke lyd/lys/AV – stor, pr. arr/dag: 32 000,-
Teknikkpakke lyd/lys/AV – super: Etter avtale
Bilde/filmvisningspakker: Fra 6 200,-
Tillegg for «flatt gulv» – uten amfi (ved tilgj.): 4 250,-

Sølvsalen:
Arrangement inkl. basis teknikk og oppsett: 5 700,-
Arrangement dagtid mandag-fredag pr. time over 5t: 2 280,-
Teknikkpakke lyd/lys/AV – liten, pr. arr/dag: 3 400,-
Teknikkpakke lyd/lys/AV – middels, pr. arr/d: 5 300,-
Teknikkpakke lyd/lys/AV – stor, pr. arr/dag: 8 500,-
Teknikkpakke lyd/lys/AV – super: Etter avtale
Bilde/filmvisningspakker: Fra 3 620,-
Tillegg for «flatt gulv» – uten amfi (ved tilgj.): 825,-

Arrangementsavgift pr besøkende: 26,-
Billettering inkl. synliggjøringspakke: 30,-

Forøvrig etter forbruk/avtale:
Tillegg lyd/lys/AV/lydinnspilling m.v.: Etter forbruk/avtale
Streaming og opptak av lyd/bilde: Etter forbruk/avtale
Teknikere, servicepersonell, m.v.: Etter forbruk/avtale
Møblering, utstyr, bevertn, m.v. inkl. evt. innl.: Etter forbruk/avtale
Garderober, greenroom m.v.: Etter. forbruk/avtale
Pristrappavt. og inntektssplittavtaler – arr.: Etter avtale

Avtale om fast aktiviet / arrangementsrekke: Etter forbruk/avtale