Pesonvernerklæring

Personvernerklæring for Kongsberg Musikkteater

Denne erklæringen beskriver hvordan Kongsberg Musikkteater samler inn og bruker personopplysninger. Vår nettstedsadresse er: https://www.kongsbergmusikkteater.no Kongsberg Musikkteater er en del av Kongsberg Kommune, org. nr.  942 402 465. ( www.kongsberg.kommune.no ) Ansvaret for oppfølging av saker i henhold til Personopplysningsloven ligger hos rådmannen i Kongsberg kommune. (ref. delegasjonsreglementet  https://delegering.kommuneforlaget.no/delegering/publikum?orgId=0604 )

Kongsberg Musikkteaters aktivitet, og håndtering av personopplysninger via våre administrative støttesystemer, billettsalgssystem og informasjonsformidling gjennom elektroniske nyhetsbrev m.v. omfattes derfor av kommunens retningslinjer for behandling av personopplysninger:

Kongsberg kommune – behandlingsansvarlig for personopplysninger 
Personopplysningsloven regulerer behandling av personopplysninger som helt eller delvis skjer med elektroniske hjelpemidler, og annen behandling av personopplysninger når disse inngår i et personregister. Eksempler på kommunale personregistre er personalarkiv, elevarkiv, klientarkiv, pasientarkiv osv. Loven fastsetter at en virksomhet som behandler personopplysninger skal ha en behandlingsansvarlig. Den behandlingsansvarlige er den som bestemmer formålet med behandlingen og hvilke hjelpemidler som skal benyttes.

Den behandlingsansvarlige skal sørge for at personopplysninger

 • bare blir behandlet når dette er lovlig etter § 8 og § 9 i personopplysningsloven
 • bare blir benyttet til uttrykkelig fastsatte formål som er saklig begrunnet i den behandlingsansvarliges virksomhet
 • ikke senere blir brukt til formål som er uforenlige med det opphavlige formålet, med mindre den registrerte samtykker i slik bruk
 • er tilstrekkelige og relevante for formålet med behandlingen
  er korrekte og oppdaterte
 • ikke kasseres med mindre det finnes en klar hjemmel. Sletting etter personopplysningsloven kan bare skje etter at Riksarkivaren har uttalt seg.

Behandlingsansvarlig er videre ansvarlig for

 • å gi informasjon om behandling av personopplysninger til den som ber om det
 • å gi registrerte innsyn i de opplysningene som er registrert om vedkommende og om de sikringstiltakene som er satt i verk
 • å rette eller slette/supplere feilaktige, mangelfulle eller unødvendige personopplysninger
 • å etablere planlagte og systematiske tiltak som skal sørge for tilfredsstillende informasjonssikkerhet med hensyn til konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet ved behandling av personopplysninger
 • å etablere system for internkontroll av behandling av personopplysninger
 • å sørge for at melde- eller konsesjonsplikten blir overholdt

Ansvaret for å bestemme formålet med behandling av personopplysninger i Kongsberg Musikkteater er delegert driftsoppgave fra rådmannen til seksjonsleder for utvikling og anlegg. Kongsberg Musikkteaters leder er behandlingsansvarlig  for virksomhetens behandling av personopplysninger. Andre deler av kommuneorganisasjonen er delegert databehandlingsansvar for eks. økonomisaker og personal.

Denne erklæringen inneholder opplysninger du har krav på når det samles inn opplysninger fra Kongsberg Musikkteater sitt nettsted, vårt nyhetsbrev m.v. (personopplysningsloven § 19) og generell informasjon om hvordan Kongsberg Musikkteater behandler personopplysninger (personopplysningsloven § 18 1. ledd).
 

Hvilke personopplysninger vi samler inn og hvorfor vi samler de inn

Seksjonsleder for utvikling og anlegg har det daglige ansvaret for Kongsberg Musikkteaters behandling av personopplysninger på www.kongsbergmusikkteater.no og tilknyttede domener, med mindre annet er oppgitt. Det er frivillig for den som besøker nettsidene å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester, for eksempel å motta nyhetsbrev. Det samme gjelder for vår side på facebook.

Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert. Ambio er Kongsberg Musikkteaters databehandler og vår leverandør for teknisk drift av nettstedet. https://www.ambio.no/personvern/

Kongsberg Musikkteater bruker Google Analytics ( https://policies.google.com )for å spore antall besøk og generell brukeratferd på nettstedet. IP-adresser lagres ikke, ip-anonymisering er aktivert. Når besøkende legger inn kommentarer på siden, lagres informasjonen gitt inn i kommentarskjemaet i tillegg til IP-adressen til den besøkende og den besøkendes nettleserversjon. Dette gjøres for å bidra til å unngå useriøse kommentarer. En anonym tekststreng generert på grunnlag av e-postadressen din (også kalt en «hash») kan bli sendt til tjenesten Gravatar for å undersøke om du har en konto der. Personvernerklæringen til Gravatar ligger her: https://automattic.com/privacy/. Etter at kommentaren din er blitt godkjent, vil profilbildet ditt være synlig for hvem som helst i forbindelse med kommentaren din.

Hvis du laster opp bilder til vårt nettsted, bør du unngå å laste opp bilder som inneholder informasjon om stedet det er tatt (EXIF GPS). Besøkende på siden kan laste ned og hente ut slik informasjon fra bilder på siden.

Hvis du legger igjen en kommentar, blir kommentaren og informasjon om kommentaren lagret på ubestemt tid. Dette er for at vi kan gjenkjenne oppfølgingskommentarer og godkjenne dem automatisk i stedet for å legge dem i en kø der de må godkjennes manuelt av en redaktør.

For brukere som registrerer seg på dette nettstedet (dersom denne muligheten eksisterer), lagres det også personopplysninger som de oppgir i brukerprofilen sin. Alle brukere kan se, redigere og slette sine egne personopplysninger når som helst (bortsett fra brukernavn). Nettstedets administratorer kan også se og redigere denne informasjonen.

Besøkendes kommentarer kan bli kontrollert gjennom en automatisk gjenkjennelsestjeneste mot søppelkommentarer.

Informasjonskapsler

Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside. Les og se hvordan cookies fungerer her

Kongsberg Musikkteater bruker cookies fra følgende firmaer: Tixly, Facebook, Google, Google plus, Google Analytics, Google Plus og Twitter.

Hvis du legger inn en kommentar på www.kongsbergmusikkteater.no kan du be oss om å huske navn, e-post og nettsted. Denne informasjonen lagres i en informasjonskapsel og er der for å gjøre ting lettere for deg. Du trenger da ikke å gi inn denne informasjonen på nytt neste gang du legger inn en kommentar. Disse informasjonskapslene utløper etter ett år. Hvis du har en konto og logger deg inn på dette nettstedet, vil vi opprette en midlertidig informasjonskapsel for å avgjøre om nettleseren din støtter bruk av dette. Denne informasjonskapselen innholder ingen personopplysninger og forsvinner så snart du lukker nettleseren din.

Når du logger deg inn, blir det opprettet informasjonskapsler som lagrer innloggingsinformasjonen din og valg du har tatt når det gjelder hvordan innhold skal vises. Informasjonskapsler med innloggingsinformasjon utløper etter to dager, mens de med visningsvalg varer i ett år. Hvis du krysser av for &lauot;Husk meg»t;, vil innloggingsinformasjonen din oppbevares i to uker. Hvis du logger deg ut av kontoen din, vil disse informasjonskapslene forsvinne. Hvis du redigerer eller publiserer en artikkel, vil ytterligere en informasjonskapsel bli lagret i nettleseren din. Denne informasjonskapselen inneholder ingen personopplysninger, men bare ID-en til artikkelen du nettopp redigerte. Den utløper etter én dag.

Google Analytics brukes brukes for å se hvordan brukere benytter nettsiden; Hvor lenge besøker er på siden, hvilke sider som besøkes, demografisk informasjon, interesser, geografi, atferd og teknologi. Informasjonen benyttes til å lage statistikker og vi benytter disse hovedsaklig til å måle antall besøk. (ref: https://support.google.com/analytics/answer/7667196) Google tilbyr også annonsering basert på brukeradferd gjennom Google Display Network som velger ut relevante annonser basert på interesser. Samlede data lagres i 14 måneder før de blir slettet automatisk

Twitter lagrer en informasjonskapsel slik at man enklere kan dele innhold på nettsiden til Twitter.

Facebook vi benytter en såkalt Facebook pixel. Facebook Pixel er et analytisk verktøy som måler hvor effektiv Facebook-annonseringen vår er. Vi kan med den måle konverteringer, bygge publikum og optimalisere annonsekampanjer via annonseadministrasjonen på Facebook. Facebook benytter pikselen til å forstå hvilke handlinger brukere utfører etter de har trykket på en annonse og gir oss mulighet til å nå de brukerne som er viktigst for oss. Ved å lære av den adferden som brukerne har på nettstedet, kan man effektivisere kommunikasjon og budskap i annonser på Facebook.

iThemes Security – Sikkerhetslogger IP-adressen til besøkende, bruker-ID for innloggede brukere og brukernavn for påloggingsforsøk er betinget logget for å sjekke for ondsinnet aktivitet og for å beskytte nettstedet mot bestemte typer angrep. Eksempler på forhold når logging oppstår, inkluderer påloggingsforsøk, logg ut forespørsler, forespørsler om mistenkelige nettadresser, endringer i nettstedinnhold og passordoppdateringer. Denne informasjonen beholdes i 180 dager.

Hummingbird bruker Stackpath Content Delivery Network (CDN). Stackpath kan lagre weblogginformasjon for besøkende på nettstedet, inkludert IP, UA, henvisning, plassering og ISP-informasjon for besøkende i 7 dager. Filer og bilder som serveres av CDN, kan lagres og serveres fra andre land enn dine egne. Stackpaths personvernpolicy finner du her.

Julekalender.no fra www.make.as er vår plattform for julekalender. Vi får oversendt de data du aktivt registrerer der. Les om leverandørens personvernpolicy her.

Innebygd innhold fra andre nettsteder
Artikler på www.kongsbergmusikkteater.no kan inkludere innebygd innhold (f.eks. videoer, bilder, artikler osv.). Innebygd innhold fra andre nettsteder oppfører seg på nøyaktig samme måte som om den besøkende hadde besøkt nettstedet som det innebygde innholdet kommer fra. Disse nettstedene kan samle inn opplysninger om deg, bruke informasjonskapsler eller bygge inn sporingssystemer fra en tredjepart og overvåke hva du gjør via dette innebygde innholdet. Dette omfatter også sporing av handlingene dine via det innebygde innholdet dersom du har en konto og er logget inn på nettstedet.

Nyhetsbrev
Kongsberg Musikkteater sender ut programinformasjon noen ganger pr. måned via epost. For å motta programinformasjon registrerer du din epostadresse og eventuelt annen informasjon som navn og telefonnummer om du ønsker å dele det. Registrerte opplysninger lagres i en egen database. Adressen deles ikke med andre og slettes når du sier opp abonnementet. Opplysningene benyttes kun til vår utsendelse på epost (epostadressen) og SMS (mobilnummeret). En gang i blant sletter vi oppføringer/epostadresser som vi tror er uinteresserte brukere for å opprettholde en sunn liste. Utsilingen er ikke optimal og vi risikerer derfor å slette påmeldte som ønsker å motta denne informasjonen. Du kan hjelpe oss å opprettholde en sunn liste ved å oppdatere din epostadresse, eller melde deg av om du på et tidspunkt ikke lenger ønsker å motta programinformasjon fra oss.

Billettkjøp via nettløsning
Kongsberg Musikkteater benytter seg av Tixly.no til billettering.

Betaling via VIPPS
Kongsberg Musikkteater benytter seg av VIPPS.NO til straksbetaling. Rutiner for behandlingen av data fra slik straksbetaling fremgår her. Vipps – personvern.

Annen databehandling
Kongsberg Musikkteater benytter seg av Kongsberg kommunes felles administrative støttesystemer for økonomi, personal, mv. I tillegg benyttes en del fagprogramvare i planlegging og arrangementsproduksjon. Alle data benyttet i denne sammenhengen er delt med oss fra bruker/kontraktspart/samarbeidspart/ og lagres kun i den tid det er nødvendig for produksjonen(e) og formell dokumentasjon (avtaler, regnskapsbilag m.v.) For nærmere informasjon om databehandling i disse systemene ta kontakt.

Hvor lenge lagrer vi dine opplysninger

 • Opplysninger om brukere på www.kongsbergmusikkteater.no lagres i 180 dager.
 • Opplysninger om brukere på www.facebook.com/kongsbergmusikkteater.no lagres i 180 dager
 • Publiseringer på www.kongsbergmusikkteater.no lagres til den som har publisert eller har publiseringsrettigheter sletter publiseringen
 • Registreringer i databasen vår for nyhetsbrev og SMS meldinger styres av den som selv har registrert seg, og samtykke må oppdateres. Inaktive registreringer slettes.
 • Registreringer i administrative støtteprogrammer slettes når de ikke lenger har en funksjon, dog beholdes nødvendige regnskapsdata m.v. i den tid loven til en hver tid pålegger at slik dokumentasjon oppbevares.

Hvem vi deler dine opplysninger med

Kongsberg Musikkteater deler ikke registrerte og / eller innsamlede opplysninger med andre.

Rettighetene dine når det gjelder opplysninger vi har om deg

Hvis du har en konto på www.kongsbergmusikkteater.no eller har lagt igjen kommentarer, kan du be om å få en eksportfil som inneholder personopplysningene vi har om deg. Dette omfatter all data du har gitt oss. Du kan også be om at vi sletter alle personopplysninger vi har om deg. Dette omfatter ikke opplysninger vi er pålagt å lagre av administrative, juridiske eller sikkerhetsmessige årsaker. De samme rettighetene har du når det gjelder dine opplysninger knyttet til vårt nyhetsbrev, om du har registrert abonnement på det.

Vår kontaktinformasjon

post@www.kongsbergmusikkteater.no, tlf 48166008 (kun telefon ikke SMS)