Informasjon om bilder og video til markedspakker

For bilder og video til bruk i våre markedspakker er det viktig at disse er av riktige formater og kvalitet for at arbeidet skal bli mest mulig effektivt. 

Generelt gjelder at ALLE bilder som minimum skal leveres UTEN tekst. 
Dette fordi våre systemer i noen tilfelle legger på informasjon automatisk, samt at enkelte kanaler i SoMe også kan avvise bilder med tekst.
 

Forøvrig så gjelder følgende:

Bildeformater til markedspakker

Annonsering i ulike kanaler i SoMe krever ulike formater avhengig av hvilke kanal man skal annonsere i - og hvor i kanalene de skal plasseres. 

Alle bilder av god kvalitet - helst på jpg format, men vi kan konvertere fra andre formater hvis dere har dette. 

For å komme raskt i gang med de enkleste markedspakkene anbefaler vi disse formatene:

Hjemmeside
16:9 (altså breddeformat) - f.eks. 1920x1080
Disse bildene MÅ være UTEN TEXT
..fordi hjemmesidene (og inforskjermene) legger på dette selv (og at Meta ofte avviser bilder med tekst).

Facebook/Instagram
1080x1080, 1080x1920, 1080x566

Infoskjermer:
Brukes automagisk samme bilder som på hjemmesiden 🙂 

For en mer detaljert oversikt anbefaler vi en titt på Socialpilot sin "cheat-sheet":
https://www.socialpilot.co/blog/social-media-image-sizes

 

Annonser på kino

Kinoreklame krever litt mer produksjon enn "vanlige" annonser på SoMe, da det stilles større krav til video og lydkvalitet. 

Dersom man ønsker reklamefilm vist på kino så anbefaler vi generelt at dette kjøres siste uken før forestilling da dette både er billigst og gir bedre eksponering enn stillbilde-annonse.

Alternativt kan det gjøres ifbm lansering. 
Priser er sesongregulert, så dette avtales i hvert enkelt tilfelle.
Stillbilde annonse vises først i reklamesekvensen før en film, og vil da ikke bli sett av like mange. Video annonse vises tettest opp mot filmstart, når de fleste har funnet sin plass i salen.

Videoannonse må ikke nødvendigvis være en fullverdig videoproduksjon.
Dette kan gjøres enklere ved å utforme reklamen som enkel animasjon og nok tid (eks. 20s) til å legge på et lydspor vil reklamen rulle på visning sammen med de øvrige kampanjene og sikre god næret til annonsert forestilling, og bedre verdi for annonsøren 😊

Tekniske krav til videoannonser finner du her:

https://www.mdn.no/produksjonslink