Enkelte konserter har aldersgrense 18 år. Publikum i alderen 13-18 kan få adgang dersom i følge med verge som må være fylt 30. Verge kan ikke ha ansvar for flere enn 2 under 18 år. Vergeskjema må utfylles og medbringes. Les mer og Last ned vergeskjema her.