I Kongsberg Musikkteater forsøker vi så godt vi kan å etterleve våre verdier:

Moderne

Profesjonell

Stolt

Imøtekommende

 

Finne noen bilder som passer over ?