TRANSPORT:
For rutetider og bestilling av togbilletter: vy.no

Gående fra buss/togstasjonen:
Det er kort gangavstand fra knutepunktet til Kongsberg Musikkteater.
Fra knutepunktet går du gjennom Storgata, over brua, opp Klokkerbakken og tar til høyre ved kirken. Fra Kirketorget ser du Krona, bygget vi holder til, kun et par hundre meter unna. 

PARKERING
Vi anbefaler tilreisende å parkere i Skauløkka parkeringshus. Det ligger langs E134 – kun et par hundre meter fra Krona og er døgnåpent

Se info på parkeringshusets nettsider
Veibeskrivelse kan du finne på Google Maps

Det er også parkeringsmuligheter på Kirketorget, men det kan være begrensninger på tiden man kan stå parkert. Plassen er skiltet med til enhver tid gjeldende parkeringsbestemmelser.