Streaming av ditt arrangement

I Kongsberg Musikkteater er det tilrettelagt for streaming i både Sølvsalen og Musikkteateret.
Salene er utstyrt med topp moderne teknologi for en god streamingopplevelse av ditt arrangement.

Vi kan streame til våre kontoer, eller vi kan sende streamen til dine sider hvis dere har egne løsninger for dette.
Vi støtter de aller fleste kjente streaming-tjenester.

Vi tilbyr tre pakker med streaming. Se under for beskrivelse.

Ta kontakt for et tilbud til ditt arrangement:
https://www.kongsbergmusikkteater.no/skjema-for-leie/

Streaming “Light”

Med denne pakken får du en enkel en-kamera løsning som viser et statisk bilde av scene/valgt utsnitt og enveis strømming av lyd/bilde.

Denne pakken er godt egnet for enkle konferanser, foredrag og lignende hvor man kun har behov for en enkel visning av scene eller et område man ønsker vist på stream.

Dette er naturligvis også den rimeligste løsningen, og dekker de meste grunnleggende behovene for streaming av et arrangement.

Streaming “Medium”

I denne pakken tilbyr vi streaming fra inntil 3 kameraposisjoner. Løsningen betjenes av en AV-tekniker og en lydtekniker.
Det tilbys også mulighet for toveis kommunikasjon, slik at denne kan benyttes f.eks. i kombinasjon med Teams el. hvor man ønsker at deltagere kan kommunisere med hverandre i et videomøte.

Denne pakken er egnet for de som ønsker et mer variert bilde fra arrangementet og til møter hvor det er behov for kommunikasjon med eksterne deltagere.

Streaming “Stor”

Dette er streamingløsningen for de store og komplekse arrangementene. Streaming gjøres av et eget produksjonsteam gjennom en av våre samarbeidspartnere.

Har dere eget profesjonelt team som kan ta seg av streamingen så har vi infrastrukteren som er nødvendig, og våre teknikere legger til rette for en optimal levering.

Tilbud settes opp etter kartlegging av behov, omfang og kompleksitet.