Kongsberg Musikkteater har en tredelt prisstruktur for utleie. Priser for lokalt kulturliv gjelder for øvelse og forestillinger hvor aktørene selv står for fremføring.
Lokale festivaler inngår også under denne priskategorien.

For detaljer om våre utleiepriser, se under den enkelte kategori.

 

Lokalt kulturliv

Priser Lokalt Kulturliv

 

Musikkteateret:
Arrangement inkl. basis teknikk og oppsett: 5500,-
Arrangement dagtid mandag-fredag pr. time: 1 100,-
Teknikkpakke lyd/lys/AV – micro, pr. arr/dag: 1 300,-
Teknikkpakke lyd/lys/AV – liten, pr. arr/dag: 2 600,-
Teknikkpakke lyd/lys/AV – middels, pr. arr/d: 5 200,-
Teknikkpakke lyd/lys/AV – stor, pr. arr/dag: 10 500,-
Teknikkpakke lyd/lys/AV – super: Etter avtale
Bilde/filmvisningspakker: Fra 1550,-
Tillegg for «flatt gulv» – uten amfi (ved tilgj.): 1100,-

Sølvsalen:

Arrangement inkl. basis teknikk og oppsett: 2 200,-
Arrangement dagtid mandag-fredag pr. time: 550,-
Teknikkpakke lyd/lys/AV – liten, pr. arr/dag: 800,-
Teknikkpakke lyd/lys/AV – middels, pr. arr/d: 1 300,-
Teknikkpakke lyd/lys/AV – stor, pr. arr/dag: 2 100,-
Teknikkpakke lyd/lys/AV – super: Etter avtale
Bilde/filmvisningspakker: Fra 1000,-

Tillegg for «flatt gulv» – uten amfi (ved tilgj.): 300,0

Arrangementsavgift pr besøkende: 12,-
Teknikere, øvrig utsyr og annet etter nærmere avtale.

Ikke-kommersielle

Priser Ikke-kommersielle

 

Musikkteateret:

Arrangement inkl. basis teknikk og oppsett: >15 000,-
Arrangement dagtid mandag-fredag pr. time: >2 100,-
Teknikkpakke lyd/lys/AV – micro, pr. arr/dag: 2 600,-
Teknikkpakke lyd/lys/AV – liten, pr. arr/dag: 5 100,-
Teknikkpakke lyd/lys/AV – middels, pr. arr/d: 10 500,-
Teknikkpakke lyd/lys/AV – stor, pr. arr/dag: 15 500,-
Teknikkpakke lyd/lys/AV – super: Etter avtale
Bilde/filmvisningspakker: Fra 2600,-
Tillegg for «flatt gulv» – uten amfi (ved tilgj.): 2100,-

 

Sølvsalen:
Arrangement inkl. basis teknikk og oppsett: 3 600,-
Arrangement dagtid mandag-fredag pr. time: 1 440,-
Teknikkpakke lyd/lys/AV – liten, pr. arr/dag: 1 500,-
Teknikkpakke lyd/lys/AV – middels, pr. arr/d: 2 600,-
Teknikkpakke lyd/lys/AV – stor, pr. arr/dag: 4 100,-
Teknikkpakke lyd/lys/AV – super: Etter avtale
Bilde/filmvisningspakker: Etter avtale fra 2500,-
Tillegg for «flatt gulv» – uten amfi (ved tilgj.): 600,-

Arrangementsavgift pr besøkende: 15,-
Billettering inkl. synliggjøringspakke: 30,-
Teknikere, øvrig utsyr og annet etter nærmere avtale.

Ordinære leietakere

Priser Ordinære leietakere

 

Musikkteateret:

Arrangement inkl. basis teknikk og oppsett: 25 500,-
Arrangement dagtid mandag-fredag pr. time: 5 100,-
Teknikkpakke lyd/lys/AV – micro, pr. arr/dag: 5 500,-
Teknikkpakke lyd/lys/AV – liten, pr. arr/dag: 15 500,-
Teknikkpakke lyd/lys/AV – middels, pr. arr/d: 20 500,-
Teknikkpakke lyd/lys/AV – stor, pr. arr/dag: 31 000,-
Teknikkpakke lyd/lys/AV – super: Etter avtale
Bilde/filmvisningspakker: Fra 6 000,-
Tillegg for «flatt gulv» – uten amfi (ved tilgj.): 4100,-

Sølvsalen:
Arrangement inkl. basis teknikk og oppsett: 5 500,-
Arrangement dagtid mandag-fredag pr. time: 2 200,-
Teknikkpakke lyd/lys/AV – liten, pr. arr/dag: 3 100,-
Teknikkpakke lyd/lys/AV – middels, pr. arr/d: 5 100,-
Teknikkpakke lyd/lys/AV – stor, pr. arr/dag: 8 200,-
Teknikkpakke lyd/lys/AV – super: Etter avtale
Bilde/filmvisningspakker: Fra 3 500,-
Tillegg for «flatt gulv» – uten amfi (ved tilgj.): 800,-

Arrangementsavgift pr besøkende: 25,-
Billettering inkl. synliggjøringspakke: 30,-

Forøvrig etter forbruk/avtale:
Tillegg lyd/lys/AV/lydinnspilling m.v.: Etter forbruk/avtale
Streaming og opptak av lyd/bilde: Etter forbruk/avtale
Teknikere, servicepersonell, m.v.: Etter forbruk/avtale
Møblering, utstyr, bevertn, m.v. inkl. evt. innl.: Etter forbruk/avtale
Garderober, greenroom m.v.: Etter. forbruk/avtale
Pristrappavt. og inntektssplittavtaler – arr.: Etter avtale
Avtale om fast aktiviet / arrangementsrekke: Etter forbruk/avtale