INFORMASJON OM VÅR VIRKSOMHET OG BEREDSKAP I FORBINDELSE MED KORONAVIRUSET (COVID-19)

(oppdatert 14. september 2021)

Velkommen til Kongsberg Musikkteater også i denne spesielle tiden. Nå begynner vi endelig å se mot mer normale tilstander, selv om vi fortsatt må leve med restriksjoner en periode til.
Vi ønsker å by deg på et mangfold av opplevelser innenfor de rammene både vi og du som publikummer har i denne spesielle tiden.
Vi følger alle smitteverntiltak som er satt for arrangører av sentrale og lokale myndigheter for at både du og våre ansatte skal være trygg.

Vi minner om at den enkelte også har et personlig ansvar for å følge de til enhver tid gjeldende smittevernregler, og at man er oppmerksom på at disse kan være anderledes enn i Kongsberg.

Vi anbefaler at du tar en titt på denne siden for oppdatert informasjon før ditt besøk.

Billetter kan bli flyttet internt på en forestilling. Du vil i så fall bli informert om dette på forhånd.
Vi forutsetter da at billetter som er kjøpt samtidig tilhører samme kohort. Hvis dette ikke stemmer må du kontakte oss, så vi får flyttet de i samsvar med gjeldende smittevernregler.

Hva skjer med forestillinger fremover ?

Så langt det lar seg gjøre ønsker vi å gjennomføre mesteparten av vårt program, men det vil kan fortsatt bli endringer på forestillingene fremover.

Så fort det blir noen endringer på forestillingene/konsertene, vil du bli informert via e-post og/eller SMS.

Om noen forestillinger blir kansellert, blir du selvfølgelig refundert dine billettkostnader (eks. avgift).

Alle arrangementer som blir avholdt blir selvsagt avholdt innenfor strenge smittevernstiltak og kapasitetsbegrensninger.

Smitteverntiltak

Kongsberg Musikkteater har smittevernplaner for gjennomføring av arrangement.
Det er utarbeidet egne smittevernplaner for ansatte, publikumsverter og arrangører. 

Disse består blant annet i, men ikke begrenset til:

 • Økt renhold iht gjeldende smittevernregler. Hovedsaklig utføres dette av vår renholdsleverandør. 
 • Dispensere med antibac står tydelig fremme i fellesområdene og ved alle innganger. 
 • Bredere kommunikasjon til publikum både i forkant og under arrangementet
 • Egne kjøreregler for publikum, som blir sendt ut til alle publikummere før arrangement.
Hva gjør du når du skal på en forestilling ?

Du skal føle deg trygg på at de arrangementer som holdes hos oss er innenfor de reglene satt av helsemyndighetene. Takk for at du er med på å skape trygge omgivelser for alle.
Dette ber vi deg lese før du kjøper billetter eller kommer til oss:

 • Bli hjemme om du er syk.*
 • Lytt til personalet.
 • Vask hendene dine grundig og benytt deg av våre antibac-stasjoner ved ankomst og jevnlig under ditt opphold.
 • Hold god avstand og følg smittevernsråd fra FHI/Helsedepartementet.
 • Hold deg til de plassene som er angitt og/eller som du har satt deg på. IKKE flytt stoler/bord.
 • Kom i god tid. Da hjelper du alle med en trygg og smidig inngang til forestillingen.
 • Kjøper du billett til flere er det viktig at du vet hvem som benytter billettene, dette for å kunne gjennomføre en eventuell smittesporing i etterkant av arrangementet.
 • Billettsystemet tar hensyn til gjeldende avstandsregler.

* Myndigheten pålegger alle med sykdomssymptomer om å holde seg hjemme – dette er spesielt gjeldende for konserter og arrangementer. Vi har dessverre ikke mulighet til å refundere billetter som grunnet sykdom ikke blir brukt.

Arrangement med over 200 personer ?

Vi jobber på spreng med flere muligheter for de utsolgte forestillingene og/eller forestillinger over en viss mengde antall solgte billetter.

Så fort det blir noen endringer på forestillingene, vil du bli informert via e-post og/eller SMS.

Kjøp av billetter

Alle billetter i Musikkteateret og Sølvsalen vil være nummererte.

Personer som bor i samme husstand kan sitte samlet. Disse kjøper billetter merket med «SAMME husstand».
Alle andre må sitte med 1 setes mellomrom. Disse må kjøpe billetter merket med «IKKE samme husstand».
Vårt billettsystem vil basert på hva slags type billett man kjøper ivareta nødvendig sosial distanse i henhold til gjeldende smittevernregler og lokale godkjenninger.

Så fort det blir noen endringer på forestillingene, vil du bli informert via e-post og/eller SMS.

Hva skjer ved avlyste forestillinger ?

For forestillinger som er avlyst har de fleste arrangører som hovedregel at disse blir refundert.
I de tilfellene billetter skal refunderes vil de det gjelder bli kontaktet. Billetter som er kjøpt med kort blir i så fall automatisk refundert. Billetter kjøpt med Vipps eller gavegort, eller delbetalt med dette, må håndteres manuelt. De det gjelder blir kontaktet.

De som tidligere har kjøpt billetter manuelt over disk hos Isaksen Bokhandel har vi ikke kontaktinformasjon på. Vi ber dere om å kontakte oss for manuell håndtering av refusjon.

Billetter blir refundert uten billettavgiften. Denne er benyttet til å dekke våre kostnader knyttet til billettsystemet og arbeidet ifbm dette.

Vi beklager de ulempene dette medfører for dere, og ber om forståelse for at dette er en situasjon helt utenfor vår kontroll.

Flyttede forestillinger

For de forestillingene det har vært billettsalg til vil vi sammen med arrangørene se om vi kan finne alternative datoer for forestillingen på et senere tidspunkt.
For forestillinger som er flyttet gjelder billettene du allerede har kjøpt, og du trenger ikke foreta deg noe.

Så fort det blir noen endringer på forestillingene, vil du bli informert via e-post og/eller SMS.

Vi har samtidig lyst til å takke alle for strømmen av positive tilbakemeldinger.
Tusen takk for at dere er så tålmodige og positive i denne situasjonen !