Endelig får kor og korps øve sammen igjen!

Helsedirektoratet godkjente den 22 april 2020 Norsk musikkråds smittevernveileder for trygge musikkøvelser.
Ved å følge smittevernveilederen og FHIs retningslinjer kan band, orkestre og alle andre musikklag igjen få spille sammen.

I Kongsberg Musikkteater kan nå Musikkteateret og Sølvsalen benyttes til øvinger.
Det må inngås avtale om at Norsk Musikkråds smittevernveileder følges, og at man er inneforstått med følgende:
1)
Kongsberg Musikkteater stiller Musikkteateret og Sølvsalen til disposisjon for øvelser.
Det er de som står for aktiviteten som har ANSVAR for at aktiviteten er innenfor smittevernreglene.
Dokumenterte brudd på smittevernreglene vil medføre at tildelt aktivitetstid vil bli inndratt på ubestemt tid.
2)
Brukeren av lokalet skal holde seg oppdatert på relevante anbefalinger fra offentlige helsemyndigheter og tilrettelegge aktiviteten i samsvar med dette.
3)
I Kongsberg Musikkteater kan Sølvsalen og Musikkteateret benyttes.
Greenroom, garderober, toaletter i 3 etg og lagerområde bak Musikkteateret skal ikke benyttes.
Det er tilgang til håndvask og toaletter i fellesområdene i Krona.
4)
Brukeren er ansvarlig for rengjøring av alle berøringspunkter før og etter bruk. Stoler kan brukes, men reglene for rigging i veileder Smittevern for Musikkøvelser må følges.
5)
Korps/kor som ønske øvelse må legge fram en plan for hvordan de vil tilrettelegge for å ivareta smittevernsreglene og navn på ansvarlig voksne.
6)
Ingen kan “gjenoppta” sin organiserte aktivitet i Kongsberg Musikkteater uten at de har lagt fram plan nevnt i punkt 5 og signert på utsendt avtale om gjenopptakelse av øvelser.
7)
Det skal ikke utøves aktivitet med mindre man er helt trygg på at aktiviteten ikke bidrar til økt smitterisiko og den kan utøves i samsvar med helsemyndighetenes anbefalinger. I motsatt fall skal aktiviteten umiddelbart avbrytes.

 

Tips for hvordan øvelser kan gjennomføres kan du finne hos Korpsnett norge:
https://www.korpsnett.no/nyheter/gjennomforing-ovelser?fbclid=IwAR39tVUIkhPQ7nDHx36DqNnRfLr3b_9wozJRc65JmjXE5tm_zMsQhgRt92E

 

Kontakt Kongsberg Musikkteater på epost post@kongsbergmusikkteater.no for godkjenning av øvinger.