Konspirasjonsteorier – en trussel ?

Tir 15. des kl. 12:00

HVOR: Musikkteateret
VARIGHET: 60 min.
PRIS: 180,-
ARRANGØR: Folkeuniversitet Senior Kongsberg

Kjøp billett

v/Terje Emberland

Det er nødvendig å kjenne konspirasjonstenkningens mekanismer for å forstå mange v historiens mørkeste hendelser. Men også for å forstå samtiden. Konspirasjonsteorier dukker ustanselig opp i populærkulturen, i politikken og i hverdagslivets ryktespredning.

Terje Emberland Emberland er en norsk religionshistoriker og forfatter. Han er seniorforsker ved Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter i Oslo og er dessuten tilknyttet Universitetet i Oslos Senter for ekstremismeforskning. Emberland har skrevet en rekke artikler og bøker om moderne religiøsitet, nazismens og antisemittismens historie og norsk okkupasjonshistorie, blant andre Himmlers Norge. Nordmenn i det storgermanske prosjekt (med Matthew Kott) og Da fascismen kom til Norge. Den Nasjonale legions vekst og fall, 1927-1928. Han har også redigert flere artikkelsamlinger om SS-forskning, konspirasjonsteorier og okkulte «tåkefyrster».
Han var kalt som ekspertvitne i saken mot Anders Behring Breivik. I 2019 utgav han sammen med Asbjørn Dyrendal en kort innføringsbok i Hva er konspirasjonsteorier til Universitetsforlagets Hva er-serie.

Foredragene er inkludert i medlems­kontingenten, og som medlem har du gratis adgang. Påmelding for medlemmer gjøres til FU Senior.
Andre interesserte betaler kr 150,- + billettavg pr. foredrag.

Billettsalg for ikke-medlemmer starter 1 uke før forestilling.