AKTUELT TEMA v/politidirektør Benedicte Bjørnland – FU Senior

Tir 26. okt kl. 12:00

HVOR: Musikkteateret
VARIGHET: 120 min.
PRIS: 180,-
ARRANGØR: Folkeuniversitet Senior Kongsberg

Kjøp billett

Aktuelt tema står på agendaen når politidirektør Benedicte Bjørnland gjester FU-Senior.

Kort biografi:
Regjeringen i statsråd beskikket Marie Benedicte Bjørnland til ny politidirektør 20. desember 2019. Bjørnland er beskikket i et åremål på seks år. Hun tiltrådte stillingen som politidirektør 1. april 2019.
Bjørnland er født 30. april 1965. Hun er utdannet cand.jur. fra Universitetet i Oslo. Fra 1992 til
1993 arbeidet hun som juridisk konsulent i Prisdirektoratet. I tiden 1993 til 2000 arbeidet hun som politifullmektig, politiadjutant og politiinspektør i Tønsberg politidistrikt. Fra 1997 til 1998 var hun dommerfullmektig ved Skien og Porsgrunn tingrett. Bjørnland var fra 2000 til 2003 leder for retts- og påtaleseksjonen i Tønsberg politidistrikt. I perioden fra 2003 til 2005 var visepolitimester i Vestfold politidistrikt, og fra 2005 til 2012 politimester i samme distrikt.

Bjørnland ble i juni 2012 åremålsbeskikket som sjef for Politiets sikkerhetstjeneste (PST) for en periode på seks år. I juni 2018 ble hun åremålsbeskikket for nye seks år i samme stilling.

Foredraget er knyttet opp mot Kongsberg Krim.