fbpx

SP1LogoSparebank1 har lang tradisjon i å gi økonomisk bidrag tilbake til lokalsamfunnet du og vi er en del av. På den måten bidrar banken til et enda bedre sted å bo.

SPAREBANK1 BuskerudVestfold

I desember 2014 bidro banken med 1 million kroner til Musikkteatret Kongsberg! Det ble et fantastisk bidrag som gjorde oss i stand til å legge listen enda høyere når det gjelder teknisk utrustning av Kongsberg Musikkteater. Til glede for lokalt kulturliv og samfunnsaktører som bruker Kongsberg Musikkteater til øvelser, oppsetninger og møter.

sp1bvgave
F.v. kommunalsjef Heidi Hesselberg Løken, ordfører Vidar Lande, banksjef Torstein Aakre, musikkrådsleder Eva Tovsrud Knutsen og musikkrådsmedlem Egil Settli under gaveoverrekkelsen.